Horizontale Drainbemaling

De horizontale drainbemaling is een uitvoeringsmethodiek, waarbij het grondwater via een drain wordt opgepompt. De drain wordt (lasergestuurd) op de gewenste diepte (van 2 tot ruim 4 meter) aangebracht d.m.v. onze Interdrain 3035 HT drainmachine (kettinggraver). I.g.v. een slecht doorlatende bodem wordt de drain, middels een trechter op de drainmachine, aangevuld met grof zand. Hierdoor wordt de toestroming van het grondwater naar de drain bevorderd. De drain wordt tot boven het maaiveld verlengd d.m.v. een ongeperforeerde buis. De ongeperforeerde buis wordt aangesloten op onze bekende oranje bemalingspompen. Dit type bemaling wordt vaak toegepast t.b.v. het aanbrengen van riolering bij nieuwe bouwplannen (uitbreidingsplannen). Ook bij leidingprojecten en grotere bouwputten maken wij regelmatig gebruik van deze bemalingmethode.

De voordelen van de horizontale bemaling zijn met name:

  • Minder storingsgevoelig.
  • Geen obstakels (in de vorm van filters en bovengrondse leiding) in of langs de bouwput of langs de leidingsleuven.
  • Lagere onttrekkingsdebieten.

Hiernaast ziet u een impressie hoe dit te werk gaat.

Contact