WET- en Regelgeving

Wilt u grondwater uit de bodem halen voor bijvoorbeeld de bouw van een kelder of het leggen van leidingen? Dan hebt u toestemming nodig van het waterschap.

Hieronder volgen links naar de sites van de benodigde instanties voor meer informatie en kunt u de meldings-formulieren downloaden:

Klik hier om uw grondwateronttrekking aan te melden bij het betreffende waterschap (algemene site) Let op: u heeft hier DigiD voor nodig (particulieren).

Contact