Verticale Filterbemaling

Verticale filterbemaling is een manier van bemalen waarbij wij verticale filters rondom de bouwput of langs de sleuf aanbrengen.

Dit kan middels zogenaamde vacuümbemaling met filters van 3-4 meter, 4-5 meter, 5-6 meter en /of 5-7 meter, afhankelijk van de ontgravingsdiepte. Deze filters dienen met het filtergedeelte in (goede) zandgrond aangebracht te worden.

Zwaartekrachtbemaling wordt toegepast met filters van 1-9 meter (volledig gesleufd) met inhangers. Deze worden machinaal aangebracht en veelal toegepast in leemhoudende, slechtdoorlatende gronden.

De filters worden aangesloten op verzamelleidingen. De verzamelleidingen worden middels aanzuigslangen aangesloten op onze bekende oranje pompen, die worden aangedreven door electro- of dieselmotoren. Het opgepompte water zal middels afvoerleidingen worden geloosd op de riolering of op open water.

Hiernaast ziet u een filmpje waarin wij machinaal 9 meter lange (3 duims dikke) filters plaatsen met inhangers. Deze filters passen wij toe in grove, grindhoudende zandgronden, waar dus veel grondwater onttrokken moet worden om een droge bouwput te creëren.

Daaronder ziet u aan de hand van enkele foto's een voorbeeld van een bronbemaling achter een woonhuis t.b.v. de aanleg van een zwembad. U ziet dat de verticale filters (vóór ontgraving) rondom de zwembadput zijn geplaatst, aangesloten op bovenleidingen, welke met aanzuigslangen naar de pomp aan de voorkant van het huis leiden, welke het bronneringswater loost op het gemeenteriool aan de straat.

Contact